Gereformeerde Kerk Visvliet

Gereformeerde Kerk Visvliet

In de Gereformeerde kerk wordt elke zondag een dienst gehouden om 11:00 uur.
Een ieder is van harte welkom in onze kerk om de diensten te bezoeken.

Er is ook de mogelijkheid om de dienst via internet te volgen, Dit kan via www.kerkomroep.nl als u in de zoekopdracht Visvliet intypt komt u direct uit bij geluidsopname van Visvliet. Dit kan ook op een later tijdstip.

Binnen de gereformeerde kerk Visvliet zijn er meerdere commissies. Hieronder kunt u de gegevens zien welke betrekking hebben op de Gereformeerde Kerk Visvliet.

Adres: Heirweg 36, 9845 AD Visvliet

Koster:

Janny Hilberts
Info:
Email: koster@gereformeerdekerkvisvliet.nl
Telefoon : 0594-249646
Mobiel : 06-27441998

Reserve Koster:

Theun en Sieta de Wit
Telefoon : 0594-249446
Mobiel (Sieta) : 06-22331278

De brede Kerkenraad:

B.T. van der Weide             Preses Ouderling
W. Sikkema-Nauta              Scriba diaken
S.A.J. de Wit-Koenes           Ouderling
H. Bosboom-Norder           Diaken
R. Boersema                        Speciale opdracht.
Email: Kerkenraad@gereformeerdekerkvisvliet.nl

Kerkelijk Bureau:

R. Boersema email: info@gereformeerdekerkvisvliet.nl

College van Kerkrentmeesters:

A.J. Bosboom                      Preses ouderling
B.T. van der Weide            Kerkrentmeester
Email: kerkrentmeesters@gereformeerdekerkvisvliet.nl

Boekhouding:

H.Geerligs-de Vries

Email: boekhouding@gereformeerdekerkvisvliet.nl

Bankrekening

Kerk: Regiobank – NL 90 RBRB 0706 4737 60
Zending: Regiobank- NL 38 RBRB 0778 0153 00

Preekvoorziening:

J. Marinus-Bosscha

Organisten:

G. Couperus
J.D. Kiestra
T. Bergsma (reserve)

Pastorale zorg:

S.de Wit-Koenes
H. Bosboom-Norder

Bloemenverzorging:

T. v/d Weide-Riddersma
T. Boersema-Veenstra en A. Veenstra-Steursma (reserve)

Zendingscommissie:

H. Bosboom-Norder

Ophalen vaste bijdrage zendingsgeld:

A. Sikkema-Laanstra
Telefoon : 0594-249646
Mobiel : 06-27441998

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait