Disclaimer

Visvliet.com is eigendom van Stichting Visvliet Digitaal

Deze disclaimer geldt voor visvliet.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van visvliet.com zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Visvliet Digitaal. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Alle audio-bestanden, video-bestanden en teksten op visvliet.com vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie

Geen garantie op juistheid

Stichting Visvliet Digitaal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Visvliet Digitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van viscliet.com op deze pagina.